Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik – CIRIUS Kamnik

Smo javni zavod, specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi obolenji.

Izvajamo vzgojno izobraževalne programe na nivoju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, istočasno pa nudimo tudi visokokvalitetne zdravstvene storitve, med katerimi so poleg specialističnih ambulant tudi različne sodobne metode fizioterapije, delovne terapije, logopedije in zdravstvene nege.

Velik poudarek dajemo vzgojnim dejavnostim s pestro izbiro prostočasnih dejavnosti, prilagojenih športov in projektov, v ospredje postavljamo povezovanje z okoljem in šolo za samostojno življenje.

Zavod kot sodoben republiški center skrbi:
  • za izobraževanje in usposabljanje predvsem težje in težko gibalno oviranih otrok in mladostnikov ter takih z več motnjami v prilagojenih in posebnih programih za gibalno ovirane, ki jih izvaja  v zavodu,  ter
  • za izvajanje strokovne pomoči in različnih podpornih programov za gibalno ovirane otroke, ki obiskujejo večinske  šole in vrtce, prav tako pa tudi za njihove, učitelje, vzgojitelje, spremljevalce in starše – preko mobilne službe in delno v zavodu.