Hendikep, družbena pravičnost in enake možnosti

Strokovni zagovor nacionalnih projektov inkluzije, opolnomočenja in drugih projektov za pravično družbo, enake možnosti in enak dostop do kapitala. Povzetek projekta SVLO oziroma njegovih dejavnosti v letih 2017, 2018 in 2019.    


Hendikep, delo in družba

Povzetek večletnega projekta o dodatnem usposabljanju dijakov s posebnimi potrebami in zagotavljanju kakovosti prehajanja v delovna okolja v luči sodobne socialne ekonomije, socialnega podjetništva in skupnostne skrbi za ranljive družbene skupine.


Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami

Znanstvena publikacija o sodobnem razumevanju inkluzivnosti ljudi s posebnimi potrebami, premagovanju družbenih ovir, ki zmanjšujejo družbeno pravičnost, o opolnomočenju in subjektifikaciji s pomočjo umetniške izkušnje, o paradigmatskih osnovah deinstitucionalizacije, o temeljih egalitarne družbe.


Inkluzija otrok s posebnimi potrebami: za družbeno pravičnost

Strokovna monografija o egalitarnosti, enakosti ljudi, o logiki izključevanja in vključevanja, o etičnosti, o hendikepu in o novi paradigmi družbene pravičnosti, v kateri ni več ljudi s posebnimi potrebami, temveč so samo različni ljudje.