Projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje (Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za socialno vključenost in prehajanje na trg dela) financirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja v letih med 2017/18 in 2021/22 pri treh konzorcijskih partnerjih: poslovodečem Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik), OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju in Društvu Sožitje Ptuj.
Namen projekta je oblikovanje novih idej o inkluzivnosti oseb s posebnimi potrebami in njihovem usposabljanju ter ustvarjanje socialnih lokalnih mrež za samostojno življenje, skupnostno skrb in vključevanje mladih ljudi s posebnimi potrebami v realna delovna okolja.