VODJA PROJEKTA Dušan Rutar

Sodeloval je s pokojnim Janezom Rugljem, še vedno je urednik Časopisa za socialne študije AWOL ter avtor več kot dvajsetih knjig o filmu, filmski estetiki, filmski teoriji, psihologiji filmske kulture. Podatki o vseh njegovih knjigah so dostopni na: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100610071115-07901.html, bil je predsednik kurikularne razvojne skupine za filmsko vzgojo pri Zavodu za šolstvo R Slovenije, ustanovil je filmsko šolo Vzgajanje pogleda (2000), ki še vedno deluje, zadnja leta predava v Knjižnici Otona Župančiča (ciklusi: Psihologija v kapitalizmu; Filozofija za današnji čas; Predavanja za uvod v pozitivno psihologijo) in Osrednji knjižnici Celje (naslov ciklusa je Psihoanaliza in film). Od februarja leta 2012 do danes je za Za-misli objavil več kot 1300 prispevkov v obliki kolumen, predavanj, recenzij knjig, filmov in teoretskih razprav.

Dušan RutarPregled knjig Dušana Rutarja

Pregled člankov Dušana Rutarja