Kontakt:

Center za izobraževanje,rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Novi trg 43 a,

1241 Kamnik

Tel:   01/ 8317 - 444
Faks: 01/ 8317 - 666
E-naslov: tajnistvo@cirius-kamnik.si

www.cirius-kamnik.si


DRUŠTVO SOŽITJE PTUJ

MEDOBCINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

Varstveno delovni center

Bivalna enota
RAJŠPOVA ULICA 20
2250 PTUJ
Tel.: 02/ 74 81 843

        08/ 20 56 610

Fax.: 02/ 74 81 844

e-naslov: info@sozitje-ptuj.si


Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
Ulica 25. maja 2 a, 2250 Ptuj

tel: +386 (0) 2 771 07 80
fax:+386 (0) 2 771 07 85

e-naslov: sola@pivkaptuj.si

os.l-pivka@pivkaptuj.si

 

CIRIUS KAMNIK

 

DRUŠTVO SOŽITJE PTUJ

 

OŠ dr. LJUDEVITA PIVKA

 

Točen čas

 
 

O projektu

Namen projekta Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje je oblikovanje novih idej o inkluzivnosti oseb s posebnimi potrebami in njihovem usposabljanju ter ustvarjanje socialnih lokalnih mrež za samostojno življenje, skupnostno skrb in vključevanje mladih ljudi s posebnimi potrebami v realna delovna okolja.

V projektu spodbujamo:

– Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

– Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti

– Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela

Partnerji projekta so:

CIRIUS Kamnik

OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Društvo Sožitje Ptuj

Projekt financirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.


 
 

SVLO

 Imamo naš skupni logotip

 

 

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

 

SVLO

Obiščite nas tudi na